Zemes Sāls vidusskola
Jūs esat zemes sāls; pasaules gaisma; pilsēta, kas celta kalnā, nav paslēpjama 
 (sal. Mt. 5. 13-14)
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērna Jēzus Ģimenes skola" dibināta kristīga privāta vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno neklātienes izglītības programmu.

Zemes Sāls vidusskola piemērota tiem, kuri vēlas attīstīt patstāvību, mācīties ģimenes vidē un mājmācību turpināt arī pēc 6. klases beigšanas, izvirzot savas prioritātes un neatstājot novārtā savu garīgo dzīvi.

Zemes Sāls valodu kursi 

Piedāvā iespēju apgūt svešvalodas caur kristīgām vērtībām. Piesakies uz angļu, franču vai itāļu valodas kursiem vai individuālām nodarbībām, lai vingrinātos runāt ne tikai par ikdienišķo un laicīgo, bet arī par garīgām un mūžīgām tēmām. Kursi var notikt gan klātienē, gan attālināti.

 .